23. 4. 2017

HORY, DOLY, TERRICONY - STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 8


Odkaliště
Vrátíme se k městu Purmamarca v Argentině. Podívejme se na fragment pohoří And v oblasti tohoto městečka ze satelitu. Souřadnice: -23.654545, -65.653234. Udělal jsem screenshot oblasti široké přibližně 150 km.


Červenou jsem označil nevelký fragment And, diametr okolo 100 km. To jsou ony barevné haldy a haldy od důlní a hutní činnosti, které jsme už viděli v jedné z předchozích částí. Dobývalo se zde zcela určitě, a nejen železo, ale celá periodická tabulka. 

18. 4. 2017

Velká čínská "novostavba" 1

"Jsou cesty, po kterých se nechodí; jsou armády, které neútočí; jsou pevnosti, které se nedobývají; jsou oblasti, o které se nebojuje; jsou rozkazy panovníka, které se neplní". "Umění války". Sun-c'


Nejviditelnějším důkazem, který svědčí ve prospěch starobylosti a moci čínské civilizace je takzvaná Velká čínská zeď. Podle oficiální historické verze ji začali jako ochranu země před nájezdy kočovných národů stavět už tři století před naším letopočtem, a to na příkaz legendárního císaře Čchin Š’-chuang-ti, prvního vládce, který Čínu sjednotil do jednoho státu. Čínští historici dokonce věří, že výstavba zdi začala už v pátém století před naším letopočtem, v éře válčících států.

13. 4. 2017

Něco málo o duchovnosti

Knihy nedávno zemřelého ruského spisovatele a badatele Andreje Skljarova (1961 - 2016), autora řady textů zabývajících se alternativní historií, si v češtině zatím nepřečtete. Což je velká škoda. Nabízíme vám proto alespoň malou ochutnávku z jeho díla, a to z knihy Jahve proti Baalovi – kronika převratu.


Něco málo o duchovnosti
Ještě na jeden okamžik prehistorie by bylo vhodné se podívat trochu podrobněji.
Již dříve bylo řečeno, že když "bohové" předávali lidem různé znalosti, řešili tím vlastní potřeby na zabezpečení potravy a dalších nezbytných prostředků. Za tím účelem byl jimi ustanoven takový pořádek, podle kterého byli lidé povinni přinášet bohům pravidelné oběti. Fakticky tak byl zapuštěn systém „obětování bohům". Těm, kdo tento řád dodržovali, bohové poskytovali pomoc a podporu, a ti, kdo tak nečinili, riskovali na sebe přivodit hněv bohů s odpovídajícím trestem.

11. 4. 2017

HORY, DOLY, TERRICONY - STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 7


Pouště
Nyní přejdeme k té nejděsivější části. Ukážu vám, jak se na Zemi dělají pouště.


Nejprve položím jednoduchou otázku: čím je třeba začít, když se otevírá nový povrchový důl? Člověk, který neztratil své propojení s přírodou, jistě odpoví: důkladně se provede skrývka. Vrchní úrodná vrstva zeminy se pečlivě sebere a odveze buď na nové místo, kde je třeba zúrodnit neplodnou plochu, nebo se složí stranou, aby byla k dispozici, až se důl bude zase zavírat. Ornice je totiž pro člověka daleko důležitější než vytěžená ruda. Jenže… Postupuje se tak skutečně?

5. 4. 2017

ARKAIM 3


soška z období sintašské kultury

Už když v roce 1954 vědci zanalyzovali letecké snímky pořízené v této oblasti, objevili tam jasné obrysy města tvořeného třemi kruhy. Ale tehdy ještě nenastala ta správná chvíle. Snímky byly zatajeny kvůli blízkým strategickým vojenským objektům. Ale nyní doslova vypluly, aby nám ukázaly skutečné kořeny Slovanů.
V osmdesátých letech bylo místo prohlášeno za chráněnou oblast a začal rozsáhlý archeologický průzkum. Když byly pak všechny získané informace shromážděny do počítače, archeologové vydechli úžasem – s tak složitou konstrukcí, promyšlenou staviteli města a realizovanou s neuvěřitelnou přesností (kde každý i ten nejmenší detail měl své odůvodnění) se ještě nesetkali. Bylo to město-dům s obytnými buňkami vestavěnými mezi dva kruhy (a existoval i třetí), s mohutným obranným systémem, systémem komunikací veřejných i skrytých, s kanalizací i vodovodem pro každý příbytek. Takové město mohla postavit pouze civilizace vysoké úrovně rozvoje a jedinečného typu, pro kterou základní podmínkou existence byl život v harmonii s přírodou.

30. 3. 2017

HORY, DOLY, TERRICONY - STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 6


Odvaly (skládky, haldy)

Tak, terrikony jsme probrali. 
Nyní přejdeme k odvalům, které nemají výraznou kónusovou formu, ale plní zhruba tutéž úlohu jako terricony. Platí tu stejné pravidlo, že je-li povrch nějaké vyvýšeniny kyprý, vrstevnatý a je možné ho zpracovat lopatou nebo motykou, tak se s nejvyšší pravděpodobností jedná o odval využité suroviny, který navršili naši dávní předkové.
Jak takový odval vzniká?
Nepotřebnou ochuzenou rudu odvážejí auta nebo přepravníky a sypou ji z postupně vznikajícího svahu, který bývá často i 50 m vysoký. Výsledek pak v praxi vypadá třeba takto:

odvaly lomu Vostočnyj na apatit (Koašva, Chibiny) (67.645256, 34.091449)

25. 3. 2017

ARKAIM 2

-předcházelo-

"Je to záhada. Před čtyřmi tisíci lety přišel neznámý národ, postavil pevnosti,
ale nikoho si nepodrobil a s nikým nebojoval. Pak náhle z ničeho nic odešel na jih..."

Arkaim - archeologický průzkum

...Na začátku druhého tisíciletí před naším letopočtem zde krajina vypadala přibližně stejně jako dnes, jenom místy ji ještě oživovaly borové lesy, a bylo zde i podobné klima - půl roku zima a studené lezavé větry... A pod zvlněnými pahorky se stejně jako nyní skrývaly měďnaté pískovce.

23. 3. 2017

Staré mapy Afriky

Všimli jste si, že staré mapy Afriky jsou detailnější, zatímco v 19. století je tento světadíl jedno bílé plátno?

V historii kartografie je patrný zvláštní paradox: na raných mapách 16. - 17. století prakticky chybí bílá místa. Území tehdy málo prozkoumaných kontinentů, jako Asie, Ameriky nebo Afriky, jsou pokryta nespočetnými nápisy a zobrazeními mnoha měst, zemí, hor a řek. Jak se však blížíme k naší době, začnou se objevovat bílá místa a je jich stále více, nicméně pak se zase začnou zmenšovat, až nakonec zmizí úplně. Jak si to vysvětlit?
Abychom si to doložili, ukážeme si to na konkrétním příkladu Afriky.

21. 3. 2017

ARKAIM 1

Mnozí jej chápou jako starobylé kultovní centrum, kde žreci vykonávali posvátné obřady a sledovali postavení planet a souhvězdí. Další popisují Arkaim jako opevněné vojenské hradiště, a někdo v něm dokonce vidí dávnou huť. 
Ale kromě toho to bezesporu bylo především dokonale promyšlené bydlení pro bezpečný, pohodlný a soběstačný život značného počtu obyvatel. Před čtyřmi tisíci lety!


Pravděpodobný vzhled Arkaimu (52.649261,59.571443)